chris_31027_Warehousing_automation_with_three_autonomous_syst_7d479621-2c66-4908-afc2-70ed2d629237_2
chris_31027_Warehousing_automation_with_three_autonomous_syst_7d479621-2c66-4908-afc2-70ed2d629237_2
Home » Europees project van € 4 miljoen versnelt digitale transformatie Noord-Nederland
Nieuwsbericht

Europees project van € 4 miljoen versnelt digitale transformatie Noord-Nederland

Vorige week is de European Digital Innovation Hub Noord Nederland (EDIH NN) van start gegaan. Technologieën en digitale infrastructuren, zoals AI, cyber security en datatechnologie zijn cruciaal voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. De provincies Drenthe, Groningen en Friesland boden de laatste jaren al volop ondersteuning in de digitalisering in de regio. Met deze EDIH en € 4 miljoen subsidie tillen de samenwerkende partners dit naar een hoger plan.

De TopDutch regio (Drenthe, Fryslán, Groningen) heeft met het EDIH NN grote ambities. Binnen 3 jaar willen FME en de projectpartners vijftien tools ontwikkelen voor de maak- en procesindustrie, waarmee mkb-bedrijven de mogelijkheid krijgen om de autonomie in hun producten en processen te vergroten. Denk aan autonome tractoren en drones voor precisielandbouw, continu producerende fabrieken zonder menselijk handelen, zelf navigerende logistieke systemen en intelligente energienetwerken die zichzelf optimaliseren. 

Toekomstbeeld

"Dit is het toekomstbeeld, maar we zijn er nog niet. Op korte termijn richten we ons op de uitdagingen die nu spelen, zoals het verhogen van efficiëntie, het verlagen van kosten en het omgaan met krapte op de arbeidsmarkt," zegt Anna Moerbeek, projectmanager bij EDIH NN en bedrijfswetenschapper. 

Nu spelen zelflerende systemen en systemen die autonome beslissingen kunnen nemen een steeds grotere rol.  Om deze systemen te kunnen implementeren, is het noodzakelijk dat bedrijven inzicht krijgen in hun huidige situatie en vervolgens bepalen waar de behoefte ligt. 

De toekenning van ruim € 4 miljoen door de Europese Unie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt dat EDIH NN de drempel om met zelflerende en zelfsturende systemen aan de slag te gaan kan verlagen. Daarnaast kan EDIH NN mkb-bedrijven meenemen in de voordelen en mogelijkheden van autonomie als een haalbare bedrijfsstrategie. 

Uniek initiatief met langetermijnvisie

Wat dit project bijzonder maakt, is de uitzonderlijk lange looptijd van 7 jaar, waardoor er ruimschoots de tijd is om de autonomie in systemen in de regio te vergroten. De eerste 3 jaar zijn gefinancierd, met een mogelijke verlenging van 4 jaar. Dit verlengde tijdsbestek biedt ongekende kansen om niet alleen de theoretische aspecten van autonome systemen te verkennen, maar ook tastbare resultaten te boeken en een integrale aanpak op te zetten. 

Met de partners Hanzehogeschool, NHL Stenden, Rijksuniversiteit Groningen, FME, Innovatiepact Fryslán (IPF), Ynbusiness, IBDO en GroBusiness en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), die allemaal een actieve rol in het project spelen, zal EDIH NN op lange termijn werken aan een breed regionaal netwerk dat experts, testomgevingen, bedrijfsleven, kennisinstellingen en financieringsmiddelen met elkaar verbindt. De Europese Unie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ondersteunen de initiatieven van de EDIH NN.

Aansluiting bij het landelijke en Europese netwerk 

EDIH NN is als een van de vijf Nederlandse hubs aangesloten bij een landelijke organisatie en staat in verbinding met andere EDIH's in Nederland. Daarnaast maakt EDIH NN deel uit van het Europese netwerk van Digital Innovation Hubs, een Europees gefinancierd initiatief dat digitale capaciteiten en kennis van mkb-bedrijven vergroot om de digitale transformatie in Europa te versnellen en concurrerend te blijven op intercontinentale markten. 

Elke EDIH is een regionaal aanspreekpunt voor mkb-bedrijven bij digitale uitdagingen en vraagstukken. Het project streeft ernaar om in elk Europees land meerdere hubs te creëren voor een optimale regionale dekking.