chris_31027_A_businesspark_with_businesses_solar_panels_windm_eee90f58-27f8-4fb7-a297-3f024e62dad8_3
chris_31027_A_businesspark_with_businesses_solar_panels_windm_eee90f58-27f8-4fb7-a297-3f024e62dad8_3
Home » Samen Netruimte Creëren
Groeien

Samen Netruimte Creëren

Wil je met je maakbedrijf groeien, je eigen energie opwekken, of je wagenpark of productieproces elektrificeren, en heb je meer netcapaciteit nodig? Dan de is kans groot dat je bij de netbeheerder bot vangt en op de wachtlijst komt. Jouw bedrijfsactiviteiten komen in het gedrang, omdat het Nederlandse elektriciteitsnet onze gezamenlijke elektriciteitsvraag en -aanbod niet aan kan. Verzwaring van het net duurt lang en in de tussentijd wil jij door.

Bekijk onze Webinar over de mogelijkheden bij Netcongestie

Er is meer te doen dan je denkt!

We zijn zo gewend dat er altijd meer dan genoeg elektriciteit beschikbaar is, dat we ons bijna niet kunnen voorstellen dat het inmiddels anders is. Nieuwe bedrijfspanden worden niet meer aangesloten en verzoeken tot verzwaring van netaansluitingen worden geregeld afgewezen. Ondertussen lijken we er zelf weinig aan te kunnen doen. Maar is dat wel zo?

Vanuit het programma European Digital Innovation Hub North Netherlands (EDIH NN) werken we aan het thema energie en denken we dat we invloed hebben op de inrichting van ons toekomstige energiesysteem. Dat willen we, samen met jouw bedrijf, bewijzen in pilots.

Smart Energy Hubs

In de pilots werken we toe naar het bouwen van Smart Energy Hubs. Een Smart Energy Hub is een duurzaam, slim en lokaal energiesysteem. In dit energiesysteem regel je zelf, of met een groep bedrijven je opwek, opslag, verdeling en afrekening van gebruik en levering van energie, op een slimme manier. Een Smart Energy Hub kan op zichzelf draaien, maar kan ook nog onderdeel zijn van het elektriciteitsnet.

Via een slim aangestuurd energiesysteem kun je jullie gezamenlijk energievraag en - aanbod balanceren. Daardoor krijg je regie op de totale piekbelasting van de groep deelnemende bedrijven. Met goede afstemming op elkaars energieprofielen is het mogelijk ruimte te creëren in jullie totale netcapaciteit. Ruimte die je kunt inzetten om te verduurzamen, eigen energie op te wekken, te groeien enzovoort.

Maar een Smart Energy Hub creëer je niet zomaar. Daar gaat een heleboel aan vooraf. Zo beperkt de energiewet op dit moment nog de mogelijkheden om elektriciteit met elkaar te delen. Wel is er ruimte om in pilotvorm te ontdekken wat er nodig is om een Smart Energy Hub te laten functioneren. En dat gaan we doen!

Energiehub netcongestie visual

Bedrijventerrein Hallum

In Hallum liggen drie industriële bakkerijen, een transportbedrijf en een metaalbewerkingsbedrijf aan één energielus, op het bedrijventerrein. Vanwege netcongestie is het nu en in de nabije toekomst niet mogelijk om uitbreidingen en verduurzamingsplannen uit te voeren. De vijf bedrijven hebben twee jaar geleden de handen ineen geslagen om te komen tot oplossingen, zodat ze allemaal een toekomst hebben op hun huidige locatie.

foto_bedrijventerrein_hallum.jpg__1920x1000_q85_subsampling-2

“Vanuit Oreel is de urgentie om de netcongestie op te lossen nu nog niet heel groot, omdat we nog ruimte hebben in ons contract. Voor de bakkerijen en het transportbedrijf hier tegenover ligt dat anders. Wij vinden het belangrijk om ons samen met onze buren hard te maken voor een oplossing, want alleen als we samenwerken krijgen we de energietransitie voor elkaar”

solar-panel-918492_640 gratis pixabay
Gerard van der Velde Financieel manager - Oreel uit Hallum

SAMEN creëren WIJ DE stappen naar succes!

Voordat je überhaupt kunt gaan nadenken over een Smart Energy Hub is het van belang dat je weet waar je zelf met je bedrijf staat. Daarna kun je, samen met je collega-bedrijven, bekijken hoe jullie er als groep energieverbruikers voorstaan en wat jullie zelf kunnen doen om netruimte te creëren. De mensen van EDIH NN kunnen je daarbij helpen.

Vanuit het programma EDIH NN organiseert FME, samen met Ekwadraat, een webinar over wat je mogelijkheden zijn binnen je bedrijf en met je buren, om te voorkomen dat je bedrijfsactiviteiten door netcongestie in gevaar komen. Het webinar is bedoeld voor maakbedrijven uit Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) en vindt plaats op 28 maart van 15u tot 16u. Je kunt je onderstaand aanmelden.

Stappen

Inzicht krijgen in je normale energieverbruik

Om energiebewustzijn, eigen effectiviteit en kennis te ontwikkelen analyseren we je energie- en procesdata, gecombineerd met weersomstandigheden. Dit is de baseline.

Energiebesparing realiseren en voorkomen van storingen

Door het inzicht in je verbruik kun je werken aan een gedragsverandering van jezelf en je medewerkers. Storingen voorkom je doordat energiemonitoring afwijkingen ten opzichte van je normale energieverbruik (de baseline) detecteert en meldt. Je kunt aan de hand van de melding actie ondernemen, voordat de storing plaatsvindt. Onze ervaring is dat deze stap 5% tot 30% besparing oplevert en sowieso minder storingen.

Additionele besparing door toepassen van maatregelen die energie-efficiëntie verbeteren

In deze stap kwantificeren we besparingen door investeringen te doen in energie-efficiëntie (Erkende maatregelenlijst). Gezamenlijke stappen – het creëren van een Smart Energy Hub

Tijdsafhankelijk gebruik van energie, en inzet van opslag

Door energie-herprofilering kan je met congestie omgaan en worden de variabele tarieven van energie aantoonbaar gereduceerd.

Duurzame energie

Je maakt CO2-reductie zichtbaar door de energieproductie- en opslagassets te monitoren. Kostenbesparingen maak je zichtbaar door de investeringen in de productie en opslag van duurzame energie, af te zetten tegen de baseline.

Innovatie Begint Hier: Doe Mee aan de Pilot

Tijdens de ontwikkeling van de Smart Energy Hub zal blijken welke innovaties er nodig zijn. Waar mogelijk pakken we dat op in EDIH NN (technische innovaties). Voor innovaties op economisch, sociaal-cultureel en op juridisch gebied betrekken we andere initiatieven.